Vi lægger vægt på høj faglighed med personlig og nærværende behandling

Kiropraktisk Klinik i ørbÆk

Kiropraktisk Klinik Ørbæk åbnede dørene

den 1. februar 2015

Vi er beliggende på Hovedgaden i Ørbæk, tæt på byens forretninger og med gode parkeringsforhold foran bygningen eller på parkeringspladsen bag ved bygningen.

Klinikken er en moderne kiropraktisk klinik, der tilbyder udredning, behandling og forebyggelse af smerter og nedsat funktion i kroppens led og muskler

Kiropraktor Sanni Rømer

I februar 2015 etablerede jeg klinikken.

Jeg har været Kiropraktor si 2007 fra Syddansk Universitet i Odense og harden siden arbejdet og opbygget erfaring fra klinikker i bl.a. Næstved, Silkeborg og Slagelse.

Ved siden af klinikken er jeg ansat på Syddansk Universitet som Ekstern Lektor, hvor jeg underviser kiropraktorstuderende.

Jeg vægter efteruddannelse og følger regelmæssigt efteruddannelseskurser og holder mig opdateret på nye forskningsresultater. Jeg inddrager løbende den nye viden i både underøgelse og behandling.

Jeg er født i 1980. Privat bor jeg i Nyborg med min mand og vores to piger.

Kiropraktor Hanne Nielsen

Jeg er født i 1972, og uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet i Odense i 2004.

Efter min kandidateksamen tog flyttede jeg til Holland, hvor jeg tog min turnusuddannelse og efterfølgende arbejdede i 4½ år. I 2010 fik jeg arbejde på Rygcenter Syddanmark i Middelfart, som er en del af Sygehus Lillebælt. Her var jeg indtil jeg startede min egen klinik i Bogense i 2015.

Min mission er at give alle, uanset alder, de bedste betingelser for et godt liv i et sundt bevægeapparat. Min passion ligger hos baby og barn, og det er en ekspertise jeg har dyrket siden starten af mit virke med efteruddannelse og i indretningen af min klinik.

Mit 5årige virke på Rygcenter Syddanmark har naturligvis givet mig god og solid erfaring med de ”tungere” rygproblematikker. Langvarige smerter, kroniske problemstillinger efter traumer, operationer eller sygdom. Jeg har også stor erfaring med at henvise til videre udredning i form af fx røntgen og scanning, samt gode samarbejdspartnere på kirurgisk og radiologisk afsnit på Middelfart sygehus.

Jeg har gennem 10 år været tilknyttet Syddansk Universitet som klinisk lektor, og undervist således de unge mennesker, der skal blive fremtidens kiropraktorer. Jeg har ofte studerende i klinikophold af kortere eller længere varighed i min klinik

I mit private liv bor jeg med min mand, René og den yngste af vores 3 børn i nærheden af Nørre Aaby. Jeg interesserer mig for sundhed og velvære i alle livets aspekter.

Fra 22. februar til august 2021 vil jeg være på klinikken i Ørbæk 3 dage om ugen, mens Kiropraktor Sanni Rømer afholder barsel.

KIROPRAKTOR-UDDANNELSEN

Kiropraktorerne uddannes på

Syddansk Universitet i Odense

Kiropraktorerne i Danmark er kan efter endt uddannelse selvstændigt diagnosticere, udrede og behandle patienter med lidelser i muskler, knogler og led.

I 1992 opnåede kiropraktorerne autorisation fra sundhedsstyrelsen og er i dag en fuldt integreret del af det danske sundhedsvæsen.

Kiropraktoruddannelsen er 5 årig og består af en bachelor og en kandidat efterfulgt af et år i turnus hos en privatpraktiserende kiropraktor. De første 3 år læses sammen med medicinstudiet, og det sidste år af kandidatuddannelsen foregår på Middelfart Rygcenter.

I løbet af de i alt 6 år tilegnes kundskaber til selvstændigt at diagnosticere, udrede og behandle patienter med symptomer fra muskelskeletsystemet. De danske kiropraktorer og nogle af de bedst uddannede til at undersøge og håndtere patienter med muskuloskeletale smerter og funktionsnedsættelser

PRISER

Kiropraktisk klinik Ørbæk har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Hvilket betyder, at alle patienter modtager økonomisk tilskud til kiropraktisk behandling. Man skal ikke have henvisning fra læge for at modtage dette tilskud.

Priserne reguleres halvårligt i samarbejde mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Kiropraktorforening.

Via dette link kan du se alle aktuelle priser for undersøgelse, behandling og pakkeforløb.

Gå til priser og tilskud – HER

Nedenstående er et udpluk af de mest anvendte ydelser på klinikken

Ny patient Pris 609,75 DKK

Har du ikke været på klinikken før, eller er det mere end tre år siden sidst.

Almindelig konsultation Pris 319,16 DKK

Mellem 1 og 3 år siden sidste besøg Pris 488,87 DKK

Nyt problem inden for et år Pris 369,03 DKK

Holdtræning og babymotorik – se aktuelle hold

Sygeforsikringen Danmark

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til kiropraktisk behandling.


Særligt tilskud til pensionister:

Pensionister med et helbredskort kan modtage et særligt tilskud fra kommunen på op til 85 % af udgifterne til behandlingen, alt efter indtægt. Kontakt kommunen for yderligere information.

Sundhedforsikring eller ulykkesforsikring

Der findes i dag mange typer af sundhedsforsikringer (eller ulykkesforsikringer), der dækker kiropraktisk behandling.

I nogle tilfælde kan klinikken afregne direkte med dit forsikringsselskab og i andre tilfælde afregner du på klinikken og sender kvitteringerne til forsikringsselskabet.

I tilfælde af, at klinikken skal afregne direkte med forsikringsselskabet, så skal du ved første besøg medbringe en godkendelse fra forsikringen med dit skadesnummer.

Du er som forsikringstager selv ansvarlig for, at du kun får den behandling, du er berettiget til. Læs altid materialet fra forsikringsselskabet godt igennem. Vær bl.a. opmærksom på:

  • Gælder dækningen kiropraktisk behandling
  • Antallet af tildelte behandlinger.
  • Er der evt. en tidsramme for behandlingerne?
  • Dækkes røntgen optagelse, ultralyd mm?

Persondatapolitik

Opbevaring af dine journaloplysninger

Ved dit første besøg på klinikken vil vi starte med at indsamle en række data, herunder fx. dit navn, cpr.nr, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger bruger vi til at registrere og identificere dig i journalsystemet.

Hos kiropraktoren laves en journal, hvor dine sundhedsoplysninger journalføres.  Disse journaloplysninger opbevares og sikres hos journalsystemudbyderen Cliniccare, som klinikken har en databehandleraftale med.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år jvnf. sundhedsloven, hvorefter de slettes i systemet. Du har til en hver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Virksomheden opbevarer ikke data uden for Europa.

Videregivelse eller indhentning af journaloplysninger

Ved videregivelse af journaloplysninger til tredjepart, vil dette kun ske med dit samtykke. Det kan f.eks. være en kopi af din journal til egen læge, anden behandler, kommune eller forsikringsselskab. Ligeledes vil vi også kun indhente oplysninger efter dit samtykke. Det kan f.eks. være indhentning af røntgen eller scanning fortaget på sygehuset eller andre steder.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Sletning eller retning vil ske i form af en ændring eller tilføjelse til eksisterende journal.

Sletning

Efter persondataforordningen har du ret til sletning. Dette gøres ved henvendelse til klinikken. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på at vi ifølge sundhedsloven har 10 års opbevaringspligt af dine data, fra sidste henvendelse til klinikken.

Fortrolighed

Vi sikrer fortrolighed ved vores personalepolitik. Alle på klinikknen er underlagt tavshedspligt og vi gør meget ud af diskretion og fortroligheden mellem patient og behandler.

Kiropraktisk Klinik Ørbæk

Hovedgaden 9 C
5853 Ørbæk

 

Telefontid dagligt 8-16

+45 22 58 56 53

Åbningstider:

Mandag: 9-18
Tirsdag: 7-13
Onsdag: lukket
Torsdag: 9-16
Fredag: 7-9